Regulamin

Regulamin Muzeum Zamek w Oświęcimiu, Oddział Ratusz

Regulamin określa zasady zwiedzania i korzystania ze zbiorów Muzeum Zamek
w Oświęcimiu, Oddział Ratusz.

1

Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub w grupach. Zwiedzanie koordynuje pracownik Muzeum.

2

Muzeum przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych i obcojęzycznych (EN).

3

Muzeum jest otwarte dla zwiedzających w następujących godzinach:

Październik – Kwiecień poniedziałek nieczynne

wtorek – niedziela 10.00 – 16.00

Maj poniedziałek nieczynne

wtorek – niedziela 10.00-18.00

Czerwiec – Sierpień poniedziałek nieczynne

wtorek – niedziela 10.00-20.00

Wrzesień poniedziałek nieczynne

wtorek – niedziela 10.00-18.00

Jednocześnie w budynku może przebywać do 50 os.

Ostatnie wejście do Muzeum możliwe jest najpóźniej godzinę przed zamknięciem.

4

Wprowadza się dla zwiedzających następujące opłaty za wstęp do Muzeum:

bilet normalny  10 zł/osoba

bilet ulgowy 6 zł/osoba

bilet rodzinny 24 zł (do 5 osób w tym 1 lub 2 osoby dorosłe)

bilet grupowy 6 zł/osoba (od 10 do 25 osób, bez opiekunów)

bilet normalny łączony Zamek+Wieża+Ratusz 20 zł/osoba 

bilet ulgowy łączony Zamek+Wieża+Ratusz 12 zł/osoba 

bilet rodzinny łączony Zamek+Wieża+Ratusz 50 zł (do 5 osób w tym 1 lub 2 osoby dorosłe)

WTOREK

bezpłatny wstęp do Muzeum

istnieje możliwość wynajęcia przewodnika

usługa płatna 90 zł (Ratusz)
lub 160 zł (Zamek+Wieża+Ratusz)

 

5

Akceptujemy:

Oświęcimską Kartę Rodziny – przy zakupie biletu na zamek, bezpłatne wejście na wieżę.

Oświęcimską Kartę Seniora – za okazaniem karty, ulgowy wstęp do Muzeum.

Oświęcimska Karta Mieszkańca – za okazaniem karty, bilet wstępu ze zniżką 25%.

6

Opłata ulgowa za jednorazowy wstęp do Muzeum przysługuje za okazaniem legitymacji:

uczniom i studentom,

emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami.

osobom posiadającym Oświęcimską Kartę Seniora.

osobom posiadającym Oświęcimską Kartę Mieszkańca.

7

Wstęp bezpłatny do Muzeum przysługuje:

dzieciom do lat 7 (wejścia indywidualne)

opiekunom grup zorganizowanych,

Honorowym Obywatelom Miasta Oświęcimia,

pracownikom muzeów,

członkom Stowarzyszenia Muzealników Polskich,

członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM),

członkom Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS).

8

Z opłat obowiązujących w Muzeum w uzasadnionych przypadkach może zwolnić Dyrektor.

9

Wejście do Muzeum grup zorganizowanych (liczących od 10 do 25 osób, bez opiekunów) musi być zgłoszone i potwierdzone co najmniej jeden dzień wcześniej. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, drogą elektroniczną lub on-line.

Grupa zorganizowana zwiedza Muzeum z przewodnikiem (usługa przewodnicka w cenie biletu wstępu – nie obowiązuje w dzień bezpłatny, w tym dniu istnieje możliwość skorzystania z płatnej usługi przewodnickiej).

10

W trosce o bezpieczeństwo zbiorów prosimy o dostosowanie się do następujących ograniczeń:

Dyżurny koordynator ma prawo odmówić wpuszczenia do Muzeum grup nie zgłoszonych wcześniej.

Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzenia przez innych zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowań w miejscach publicznych.

Zwiedzający są zobowiązani do pozostawienia w szatni Muzeum płaszczy, dużych toreb, plecaków, parasoli, wózków dziecięcych itp.

Na teren ekspozycji nie wolno wnosić i spożywać żywności, napojów oraz żuć gumy.

W Muzeum zabrania się palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów.

Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Muzeum.

Nie należy dotykać eksponatów oraz siadać na meblach.

Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi Muzeum.

Osoby dorosłe zobowiązane są do opieki nad małymi dziećmi i odpowiadają za skutki wynikające z nieprzestrzegania regulaminu.

Muzeum mogą zwiedzać w tym samym czasie dwie grupy.

11

Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Zamek w Oświęcimiu z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Zamkowa 1, reprezentowane przez Dyrektora – Wiolettę Oleś.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy poweźmie informację lub uzna Pan/Pani, że przetwarzanie powierzonych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.